Barnfetma - Rikscentrum Obesitas

Till Rikscentrum Barnobesitas kommer barn och ungdomar med övervikt och fetma från hela landet. Rikscentrum Barnobesitas ligger strax utanför Huddinge sjukhus i Flemingsbergs Centrum på Röntgenvägen 3, plan 6, 141 51 Huddinge.

Rikscentrum Barnobesitas 08-585 873 34

De som kommer till oss har vanligen först varit i kontakt med en annan vårdgivare, som barnläkarmottagningen eller sin hemorts barnklinik. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, kurator och psykolog.

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till H - Barn DEMO

Skicka remiss per post

Rikscentrum Barnobesitas (KS)
Röntgenvägen 3 Plan 6
141 52 Huddinge

Vid frågor om remisser

Kontakta Gunilla Morinder

Telefon: 08-585 873 34