Barndiabetesmottagningen Solna

Välkommen till Diabetesmottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Här vårdas barn som har diabetes och är yngre än 18 år.

Diabetesverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna är Sveriges största enhet för barn med diabetes. Med mottagningen i Huddinge inräknat vårdas omkring 800 barn och unga hos oss årligen. De allra flesta av har typ-1 diabetes och behandlas med kontinuerliga insulininjektioner.

Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, diabetessjuksköterskor, kurator, sjukgymnast och psykolog. Vi följer vårt arbete i ett nationellt kvalitetsregister, ndr.

De som fått remiss till oss vårdas oftast först på avdelning Q63 några dagar innan de kommer till oss på mottagningen.

Remiss skickas elektroniskt i Take Care S - ALB DEMO 

Skicka remiss per post:
Barndiabetesmottagningen Solna
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
QB83
171 76 Stockholm 

Vid frågor om remisser

Kontakta Barndiabetesmottagningen Solna
Telefon: 08-517 707 77

Verksamhetsansvarig

Anna Olivecrona
Telefon: 08-517 724 90

 

Är du patient eller närstående?