Barnandningsenheten

På barnandningsenheten sker utredning och uppföljning av barn med störningar i andningsfunktionen.

Barnandningsenheten utreder barn med andningssvårigheter orsakad av neurologiska- och lungsjukdomar samt missbildningar i ansikte och i övre luftvägarna samt behov eller inställningar för andningsstöd.

Vi undersöker och behandlar följande patientgrupper och frågeställningar:

  • Störningar i andningsregleringen
  • Lungsjukdom hos för tidigt födda barn
  • Anatomiska avvikelser
  • Neuromuskulära sjukdomar
  • Funktionella rubbningar i övre luftvägarna
  • Utvärdering av andningsstöd

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare

S-ALB Andningsenheten

alternativt per post till

Barnandningsenheten
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
C1:02
171 76 Stockholm 

Vid frågor om remisser

Kontakta Barnandningsenheten
Telefon: 08-517 750 59

 

Respirationsmottagningen

Barn som föds med någon svårare form av neuromuskulär sjukdom, craniofaciella missbildningar eller störningar i centrala andningsregleringen utreds med andningsregistrering under sömn och behandlas med non-invasivt (NIV) andningsstöd vid Respirationsmottagningen. En stor grupp är barn i behov av CPAP vid sömnapné syndrom.

 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S-ALB Lung-Allergi mott

Pappersremiss adresseras till
Respirationsmottagningen, Q2:04
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter

Docent Agneta Markström
Agneta.Markstrom@karolinska.se
Telefon 08-517 741 54


08-517 775 44

Ssk Kerstin Sundell, kontaktperson.

Verksamhetsansvarig

Patientflödeschef
Jon Konradsen
Telefon 08-517 752 05

Är du patient eller närstående?