Barnallergimottagningen Solna

Välkommen till Barnallergimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Vi finns i Solna och Huddinge och tillsammans är vi Sveriges största allergimottagning för barn och ungdomar. Här bedrivs specialiserade vård, forskning och utbildning inom allergi, astma, eksem och annan överkänslighet.

Allergimottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus tar emot barn och ungdomar från spädbarnsåldern upp till 18 år. Patienterna har måttlig till svår astma, ofta i kombination med andra allergiska sjukdomar som eksem, födoämnesallergi, allergiska ögon och näsbesvär.

Allergisk sjukdom av varierande svårighetsgrad drabbar mer än 30 procent av alla barn och ungdomar. Cirka 10 procent av alla barn och ungdomar har astma.
Majoriteten av dessa barn sköts i öppenvården utanför sjukhuset. De barn som har de mest uttalade besvären eller kombination av olika allergiska symptom som eksem, födoämnesallergi och hösnuva kan behöva utredas och behandlas på Allergimottagningen. Fortsatt vård kan ofta ske i samarbete med primärvården.

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare S-ALB Lung-Allergimott

Skicka remiss per post:

Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
Lung-Allergimott, Q2:04
171 76 Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta Barnallergimottagningen

Telefon: 08-517 774 49

Kontakt
Sektionschef
Lena Hjelte
Tel: 0736 996282

Chefsjuksköterska
Sophie Michaëlsson
08-517 705 67

Är du patient eller närstående?