Barnallergimottagningen Huddinge

Välkommen till Barnallergimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. Vi finns både i Solna och Huddinge och tillsammans är vi Sveriges största allergimottagning för barn och ungdomar. Här bedrivs specialiserade vård, forskning och utbildning inom allergi, astma, eksem och annan överkänslighet.

Barnallergimottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge tar emot barn och ungdomar från spädbarnsåldern upp till 18 år. Patienterna har måttlig till svår astma, ofta i kombination med andra allergiska sjukdomar som eksem, födoämnesallergi, allergiska ögon och näsbesvär.

Allergisk sjukdom av varierande svårighetsgrad drabbar mer än 30 procent av alla barn och ungdomar. Cirka 10 procent av alla barn och ungdomar har astma.

Majoriteten av dessa barn sköts i öppenvården utanför sjukhuset. De barn som har de mest uttalade besvären eller kombination av olika allergiska symptom som eksem, födoämnesallergi och hösnuva kan behöva utredas och behandlas på Allergimottagningen. Fortsatt vård kan ofta ske i samarbete med primärvården.

Remisser skickar elektroniskt till H-Barn Allergi/Lung 

Skicka remiss per post

Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Barnallergimottagningen K56-58
141 86  Stockholm

Vid frågor om remisser:

Kontakta Barnallergimottagningen Huddinge

Telefon: 08-585 81690

Kontakt
Sektionschef
Jon Konradsen
Tel: 08-517 752 05

 

Är du patient eller närstående?