Astrid Lindgrens barnsjukhus

På denna sida finner du som remittent nödvändig information för att enkelt nå läkare för konsultation och för att kunna remittera din patient till Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB).

Dessa telefonkonsultationer är främst till för våra utomlänspartners. Allmänläkare i Stockholm ska vända sig till Barn- och ungdomsmottagningen i sitt område och till rätt vårdnivå enligt VISS och LEON-principen (LEON- lägsta effektiva omhändertagandenivå).

ALBIN-kontaktlista

Är du patient eller närstående?