Provmottagning Studiecenter

Studiecenter har en egen provmottagning på Karolinska sjukhuset i Solna som tar hand om dina kliniska prover innan analys. Vid frågor angående provhantering och provinlämning kontakta supporten på studiecenter.

Provmottagning Studiecenter

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08:00-16:30

För inlämning av prover övrig tid behöver supporten på Studiecenter kontaktas för överenskommelse.

Support Studiecenter

  • Susanne Hjelm
    telefonnummer: 073-699 45 17
    e-post: susanne.hjelm@karolinska.se
  • Barbro Bergkvist
    telefonnummer:070-484 63 90
    e-post: barbro.berqvist@karolinska.se

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna