Uteblivet analyssvar?

Svar till elektronisk journal

Kontakta i första hand din administratör för journalsystemet när du saknar provsvar. Kontakta i andra hand Karolinska Universitetslaboratoriets IT-avdelning.

Kontakta
Karolinska Universitetslaboratoriets IT-avdelning
Telefon: 08-585 812 50

Vi önskar följande uppgifter

  • Personnummer på patienten
  • Remissidentitet (RID) om sådant finns
  • Kombikakod
  • Typ av svar, till exempel kemi eller mikrobiologi

Webbsvar och papperssvar

Kontakta Kundservice för hjälp

Kundservice Telefon 08-517 719 99

Önskar du stänga av papperssvar?

Blanketter för ansökan om avstängning av pappersvar