Uteblivet elektroniskt analyssvar?

Har du skickat in prover för analys men saknar det elektroniska svaret i journalen?

När du saknar provsvar ska du i första hand konstakta din administratör för journalsystemet.

Kontakta i andra hand Karolinska Universitetslaboratoriets IT-avdelning.

Kontakta
Karolinska Universitetslaboratoriets IT-avdelning
Telefon: 08-585 812 50

För att kunna hitta provsvaret behöver vi:

  • Personnummer på patienten
  • Remissidentitet (RID) om sådant finns
  • Kombikakod
  • Typ av svar, till exempel kemi eller mikrobiologi