Provtagningsenheter som utför IGRA provtagning

Provtagningsenheter som utför TBC-screening med IGRA-test inom Karolinska Universitetslaboratoriet i Region Stockholm

TBC-screening med IGRA-test utförs endast på följande provtagningsenheter:

OBS! Tiderna för provtagning av IGRA test är framtagna för att proverna ska hinna hanteras på rätt sätt innan labbet stänger för dagen.