Utbildningar och läromedel

Här finns information om kommande utbildningar och föreläsningar. Du hittar också utbildningsmaterial, till exempel filmer och andra läromedel.

PNA-support

Telefon: 08-123 910 69
Vardagar: 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-12.00
E-post: PNA-support, (KUL-PNA-support.karolinska(at)sll.se)

På grund av rådande situation med coronavirus ställs följande utbildningstillfällen in:
  • PNA-ombudsutbildning "Kvalitet och patientsäkerhet" 2/4 DS
  • PNA-ombudsutbildning "Kvalitet och patientsäkerhet" 23/4 Solna

Utbildningar, kurser och föreläsningar

Inbjudan till PNA-ombudsutbildning under våren 2020

Utbildningen vänder sig till alla PNA-ombud oavsett erfarenhet och syftar till att förbättra säkerheten av Patientnära analyser (PNA). Utbildningen är obligatorisk och tar upp punkter som är gemensamma för alla PNA-ombud.

Under utbildningen tar vi upp följande:

  • Vad kännetecknar PNA samt riktlinjer/direktiv för PNA
  • PNA-ombudets roll och funktion
  • Förståelse och hantering av olika typer av kvalitetsproblem
  • Kritisk bedömning av analysresultatet
  • Nätverksanslutna instrument och PNA på extern web

Utbildningar och kartor till kurslokaler

Instruktionsfilmer och övriga läromedel

Beskrivning av hur kvalitetssäkrad provtagning utförs och information om kontrollbegrepp.

Utbildningsfilmer

Utbildningsmaterial