Utbildningar och läromedel

Här finns information om kommande utbildningar och föreläsningar. Du hittar också utbildningsmaterial, till exempel filmer och andra läromedel.

Utbildningar, kurser och föreläsningar

Inbjudan till PNA-ombudsutbildning under våren 2020

Utbildningen vänder sig till alla PNA-ombud oavsett erfarenhet och syftar till att förbättra säkerheten av Patientnära analyser (PNA). Utbildningen är obligatorisk och tar upp punkter som är gemensamma för alla PNA-ombud.

Under utbildningen tar vi upp följande:

  • Vad kännetecknar PNA samt riktlinjer/direktiv för PNA
  • PNA-ombudets roll och funktion
  • Förståelse och hantering av olika typer av kvalitetsproblem
  • Kritisk bedömning av analysresultatet
  • Nätverksanslutna instrument och PNA på extern web

Utbildningar och kartor till kurslokaler

Instruktionsfilmer och övriga läromedel

Beskrivning av hur kvalitetssäkrad provtagning utförs och information om kontrollbegrepp.

Utbildningsfilmer

Utbildningsmaterial