För dig som är PNA-kund

Här finns information om behörighet på PNA-instrument. Du kan också skriva ut kontrollistor för vissa patientnära analyser.

PNA-support

Telefon: 08-123 910 69
Vardagar: 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-12.00
E-post: PNA-support, (KUL-PNA-support.karolinska(at)sll.se)

Nyheter PNA

Information om behörighet på PNA-instrument

Utbildning

För att få behörighet på ett PNA-instrument krävs utbildning. Kunskap om preanalytiska faktorer, instrumentets olika funktioner och hur ett prov/kontroll analyseras ska ingå i utbildningen. Ett formulär för registrering och uppföljning av tidsbestämd behörighet samt beskrivning av vad som ingår beställs från PNA supporten. Efter utbildningen kan personen ifråga få en tidsbestämd behörighet.

Beställa behörighet och streckkodsetikett för onlinekopplade instrument

För inloggning på onlinekopplade instrument behövs streckkodsetikett med HSA-id.

PNA-ombud, chefsjuksköterska eller annan ansvarig person för patientnära analysarbete anmäler behörighet för nya användare och beställer nya HSA-id etiketter till PNA-instrument. Beställningen görs i det elektroniska formuläret.

Det kan ta upp till 10 dagar att få en ny behörighet registrerad och en ny HSA-id streckkodsetikett utskickad till beställaren.

PNA-supporten registrerar behörigheten avdelningsvis. Flyttar en person till annan avdelning behöver vi få information om detta för att allt ska fungera på den nya avdelningen.

Kontrollistor och loggboksblad

Metodkontroller ska utföras regelbundet och dokumenteras. Här kan du skriva ut kontrollistor för vissa patientnära analyser.

Kontrollistor och loggboksblad