Covid-19 antigen snabbtest

Här finner du information och utbildningsmaterial för covid-19 antigen snabbtest. Verksamheter som beställer antigentest ska följa de ställda krav som står på Vårdgivarguiden. Antigentester får beställas av vårdgivare med uppdrag i region Stockholm och försvarsmakten.

Det finns två olika typer av covid-19 antigen snabbtest, Abbott Panbio och Humasis antigenstest. I nuläget levereras endast Abbott Panbio antigen snabbtest.

Abbott Panbio antigen snabbtest

Abbott Panbio antigen snabbtest: Länkar till Vårdgivarguiden

Abbott Panbio antigen snabbtest: Beställa material

From 1 juni 2021 kommer debitering ske i samband med beställning av covid-19 antigentest via Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik. Läs hela nyheten om förändrade beställningsrutinen här.

I Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik finns Abbott Panbio antigentester att använda. Artikelnummer för produkten är:4251 och benämning: COVID-19 Ag snabbtest Abbott.

Om ni normalt sett skickar prover till Karolinska Universitetslaboratoriet beställer ni i webbutiken som vanligt. Logga in i webbutiken.

Om ni har en annan laboratorieleverantör än Karolinska Universitetslaboratoriet, men vill beställa snabbtest för covid-19 antigen. Anmäl dig till webbutiken här.

Abbott Panbio antigen snabbtest: Utbildning på Lärtorget, lathund och arbetslista

 

Humasis antigen snabbtest

Humasis antigen snabbtest: Länkar till Vårdgivarguiden

På Vårdgivarguiden finns information om:

Snabbtester antigen covid-19 – användning vid inläggning 

Mer infomation om användning av antigentester finns på Vårdgivarguiden

Humasis antigen snabbtest: Beställa material

I nuläget levereras endast Abbott Panbio antigen snabbtest. Under rubriken för Abbott Panbio antigen snabbtest finns information om hur du beställer material samt länk till webbaserad utbildning.

Humasis antigen snabbtest: Utbildning på Lärtorget och lathund

Kontakta PNA-supporten för utbildningsförfrågningar gällande antigen snabbtest.

Kontakta oss

PNA-support

Telefon: 08-123 910 69
Vardagar 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-12.00
E-post: KUL-PNA-support.karolinska@sll.se