Beställ HSA-id etikett till analysinstrument

Här kan du som är PNA-ombud beställa HSA-id etikett för PNA-användare på din vårdenhet.

Det är viktigt att du anger rätt HSA-id. Streckkoden skickas till dig per post.

För endast ny etikett kan du använda TakeCare-skrivare. Klicka för instruktion.

För att få en behörighet på ett PNA-instrument krävs att användaren genomgått rätt utbildningar, läs mer under Utbildning PNA.

Om beställningen av HSA-id etikett avser en person med skyddad identitet skriv HSA-id och på raden för namn skriv istället "Skyddad identitet".Beställare

Användare 1

Användare 2

Användare 3

Användare 4

Användare 5

Användare 6

Användare 7

Användare 8

Användare 9

Användare 10