Beställ HSA-id etikett till analysinstrument

Här kan du som är PNA-ombud beställa HSA-id etikett för PNA-användare på din avdelning/mottagning.

Det är viktigt att du anger rätt HSA-id. Streckkoden skickas till dig som är PNA-ombud.

För att få en behörighet på ett PNA-instrument krävs att användaren genomgått utbildning i PNA-kvalitet och patientsäkerhet samt metodspecifik utbildning, både teoretisk och praktisk för aktuellt instrument. Utbildningarna omfattar bland annat kunskap om preanalytiska faktorers påverkan, instrumentets olika funktioner och hur ett prov/kontroll analyseras.

Om beställningen av HSA-id etikett avser en person med skyddad identitet skriv HSA-id och på raden för namn skriv istället "Skyddad identitet"


Användare 1
Användare 2
Användare 3
Användare 4
Användare 5
Användare 6
Användare 7
Användare 8
Användare 9
Användare 10