Patientnära analyser

PNA-sektionen på Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder kvalitetssäkringsstöd för patientnära analyser. Med ett PNA-stöd skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för hög kvalitet och patientsäkerhet på vårdens patientnära analysverksamheter.

Kvalitetssäkringsstöd av patientnära analyser, PNA

Med patientnära analyser menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Verksamhetschefen eller motsvarande för vårdenheten är ansvarig för PNA-resultatens riktighet samt att personalen har adekvat utbildning och kompetens. PNA-ombud ska finnas på varje vårdenhet och är en nyckelperson för en bra PNA-verksamhet. Ombud utn

ämns av verksamhetschefen eller närmsta chef på enheten.

PNA-stödets innehåll i korthet

  • Utbildning och diplomering av PNA-ombud
  • Utbildningsmaterial och användarinstruktioner
  • Support och rådgivning under kontorstid
  • Långsiktig uppföljning av kvaliteten
  • Nätverksanslutning av PNA-instrument
  • Provsvarsöverföring till patientjournal
  • Utvidgat PNA-stöd vid avancerade blodgaser

Utbud och villkor för PNA-tjänster

Utbud och villkor för PNA-tjänster

Rekommenderade PNA-analyser

De metoder som Karolinska Universitetslaboratoriet rekommenderar är validerade och godkända med hänsyn till riktighet, precision och användarvänlighet. Flertalet PNA-instrument kan nätverksanslutas för en säker överföring av analysresultat till patientjournalen.

PNA-metoderna valideras i förhållande till motsvarande analys på centrallaboratoriet för att så långt som möjligt få likvärdiga resultat oavsett om analysen utförs som PNA eller på centrallaboratoriet. En förutsättning för tillförlitliga och patientsäkra analysresultat är att utförandet följer Karolinska Universitetslaboratoriets anvisade rutiner.

Rekommenderade PNA-analyser

Styrande regelverk för Region Stockholm

Patientnära analyser (PNA) för laboratorieverksamhet - Styrande regelverk för Region Stockholm

Fördjupad information

PNA-support

Telefon: 08-123 910 69
Vardagar 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-12.00
E-post: KUL-PNA-support.karolinska@regionstockholm.se