Patientnära analysverksamhet

Presentation av Karolinska Universitetslaboratoriets kvalitetssäkringsstöd och rekommenderade analyser och metoder för PNA-verksamhet. Information om PNA funktioner i vården som är viktiga för patientnära analysresultat.

Patientnära analyser

Med patientnära analyser (PNA) menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Karolinska Universitetslaboratoriets erbjuder PNA-stöd för vårdenheternas patientnära analysverksamhet.

PNA-support

Telefon: 08-123 910 69
Vardagar: 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-12.00
E-post: PNA-support, (KUL-PNA-support.karolinska(at)sll.se)

Kvalitetssäkringsstöd av patientnära analyser, PNA

Karolinska Universitetslaboratoriets erbjuder PNA-stöd för att stödja den patientnära analysverksamheten (PNA) i vården och öka patientsäkerheten. Stödet gäller för analysmetoder som är rekommenderade av Karolinska Universitetslaboratoriet.

Verksamhetschefen eller motsvarande för vårdenheten är ansvarig för PNA-resultatens riktighet samt att personalen har adekvat utbildning och kompetens. PNA-ombud är en nyckelperson för en bra PNA-verksamhet. PNA-ombudet utnämns av verksamhetschefen eller närmsta chef på enheten.

I PNA-stödet ingår följande

  • utbildning och diplomering av PNA-ombud
  • utbildningsmaterial och användarinstruktioner
  • support och rådgivning under kontorstid
  • långsiktig uppföljning av kvaliteten
  • vid behov nätverksanslutning
  • utvidgat PNA-stöd vid avancerade blodgaser

Rekommenderade PNA-analyser 

De metoder som Karolinska Universitetslaboratoriet rekommenderar är godkända och validerade med hänsyn till riktighet, precision och användarvänlighet. Flertalet av PNA-instrumenten kan nätverksanslutas för en säker överföring av analysresultat till patientjournalen.

Metoden valideras i förhållande till motsvarande analys på central-laboratoriet för att så långt som möjligt få likvärdiga resultat oavsett om analysen utförs som PNA eller på centrallaboratoriet. En förutsättning för tillförlitliga och patientsäkra analysresultat är att utförandet följer Karolinska Universitetslaboratoriets anvisade rutiner.

Utbud och villkor av kvalitetssäkringstjänster och analyser

Viktiga funktioner i PNA-verksamheten

PNA-ombud

Har en nyckelroll för patientsäker PNA-verksamhet och ska finnas vid alla vårdenheter som bedriver PNA. PNA-ombudet utnäms av verksamhetschef eller närmsta chef och är kontaktperson till Karolinska universitetslaboratoriet. En av PNA ombudets viktigaste uppgifter är att utbilda och förmedla kunskap till sina medarbetare samt att se till att de har giltiga behörighetsbevis.

PNA-ombudets funktion

PNA-råd

Chefsläkare för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Tiohundra (Norrtälje sjukhus och primärvård), Södertälje sjukhus samt Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) ingår tillsammans med representanter för Karolinska Universitetslaboratoriet i det så kallade PNA-rådet. Inom PNA-rådet diskuteras övergripande patientsäkerhetsfrågor gällande PNA och PNA riktlinjer.

PNA riktlinjer för akutsjukhus, SLSO och SLL

Fördjupad information

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida