Utbildningar och läromedel

Här finns information om kommande utbildningar och föreläsningar. Du hittar också utbildningsmaterial, till exempel instruktionsfilmer och andra läromedel.

Utbildningar

PNA-ombudsutbildning

Utbildningen ”Kvalitet och patientsäkerhet” vänder sig till alla PNA-ombud oavsett erfarenhet och syftar till att förbättra säkerheten av Patientnära analyser (PNA). Utbildningen är obligatorisk och tar upp punkter som är gemensamma för alla PNA-ombud.

PNA-ombudsutbildning

Fortbildning

En värdeskapande fortbildning för dig som är diplomerat PNA-ombud. Utbildningen ger en fördjupad förståelse kring PNA. Ej obligatorisk.

Preanalys Blodgasutbildning

En digital utbildning via Teams som vänder sig till dig som provtar och/eller handhar blodgasprover. Ej obligatorisk.

Digital preanalysutbildning

Vilken utbildning gäller för dig

PNA-ombud

PNA-ombud ska gå en obligatorisk PNA-ombudsutbildning och göra metodspecifika utbildningar – teoretiska på lärtorget och praktiska. Praktiska utbildningar ges av PNA-sektionen. PNA-ombudsdiplom ges ut efter godkända utbildningar och är giltiga i 2 år.

För diplomerade PNA-ombud finns en Fortbildning som ger en fördjupad kunskap om PNA. Inbjudan till utbildningarna hittar du under Utbildningar, högre upp på sidan.

PNA-användare

PNA-användare ska göra metodspecifika utbildningar – teoretiska på lärtorget och praktiska. Praktiska utbildningar ges av PNA-ombudet på vårdenheten.

PNA-användare ska även göra PNA01. Kvalitet och patientsäkerhet på lärtorget. Behörighet ges av PNA-ombudet efter godkända utbildningar och är giltig i 2 år. Behörigheten förlängs genom att göra om de teoretiska metodspecifika utbildningarna på lärtorget.

 

Läromedel

Metodspecifika utbildningar på lärtorget

Metodspecifika PNA-utbildningar är webbaserade utbildningar för de olika metoderna. Du behöver bara göra de som gäller för din arbetsplats. Utbildningarna hittas i lärtorget: http://lartorget.sll.se 
Mer information får du från din PNA-samordnare.

Dessa utbildningar finns publicerade på lärtorget:

PNA 01. Kvalitet och patientsäkerhet
PNA 02. Clinitek Status+, U-testremsa
PNA 03. Hemocue 201DM och 201 DM RT, Glukos
PNA 04. Hemocue 201DM, Hb
PNA 05. Coagucheck XS Pro, PK (INR)
PNA 06. DCA Vantage, HbA1c
PNA 07. Afinion TM AS 100 Analyzer och Afinion 2, CRP
PNA 08. Preanalys Blodgaser
PNA 09. i-STAT
PNA 10. ABL 800
PNA 11. ABL 90
PNA 12. ACCU-CHEK Inform II, Glukos
PNA 13. ACRO Strep-A
PNA 14. ACRO Graviditetstest, hCG,u-
PNA 15. Mononukloeos, Clerview II
PNA 16. Afinion TM AS 100 Analyzer och Afinion 2 , HbA1c
PNA 17. Clinitek Status +, Clinitest U- hCG
PNA 18. QuikRead Go, CRP
PNA 19. Cobas 232, D-Dimer
PNA 20. Equalis, tolkning av rapporter
PNA 21. Influensa A&B, ID NOW
PNA 22. StatStrip Xpress 2, Ketoner
PNA 23. Streptokocker grupp A, QuickRead go
PNA 26. Actim, F-Hb

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer som beskriver hur kvalitetssäkrad provtagning utförs

Utbildningsfilmer