Problem med leverans av reagens avseende HbA1c på DCA

Nyhet

Det har uppstått leveransproblem av reagens avseende analys av HbA1c på DCA from nu och en tid framöver. Det kommer därför att bli svårt att beställa reagens från MediCarrier under den perioden. I det fall ni inte får reagens vid beställning från MediCarrier rekommenderar vi att använda er av reservrutinen att skicka in era patientprover till centrallab för analys.

För analys av HbA1c har vi på PNA-sektionen Karolinska som rutin att reservera specifika lotnummer på reagens och kontroller. Det är för att säkerställa att det blir en enhetlighet och god kvalitet under användning av pågående lot. Det i sin tur ger tillförlitliga resultat med en god patientsäkerhet.

Leverantören har meddelat att det uppstått leveransproblem av reagens och att det kommer att bli svårt att göra dessa reservationer. Det kommer därför att bli svårt att beställa reagens från MediCarrier from nu och en tid framöver.

Beställ reagens enligt ordinarie rutin och i det fall reagenset inte finns tillgängligt på MediCarrier rekommenderar vi att använda er av reservrutinen att skicka in era patientprover till centrallab för analys.

Vid frågor är ni som alltid välkomna att höra av er till PNA-supporten:

Tel 08-123 910 69 eller mail: KUL-PNA-support.karolinska@regionstockholm.se

 

Pernilla Lidbrandt, 

Instrumentansvarig PNA-samordnare

PNA-sektionen