PNA Utbildningsdatum ht 2022

Nyhet

Nu är höstens datum för PNA-ombudsutbildning och digital preanalysutbildning släppta! Välkomna med er anmälan

Nu är höstens datum för PNA-ombudsutbildning och digital preanalysutbildning släppta!
Gå in på vår hemsida och titta vilka tider och datum som kan passa.

Anmälan sker hos vår PNA-support för bägge utbildningarna.

Välkomna!