Tack för din anmälan

Du är nu anmäld till Teamsutbildning för SÄBO

Du kommer att få en kallelse till Teamsmöte på mailadressen som du angav.
Kallelsen kommer till dig samma dag som utbildningstillfället.

Tacka ja till kallelsen innan mötet börjar för att kunna delta.

 

Med vänliga hälsningar,
PNA-supporten