Patientanvisningar på svenska

Här hittar du patientanvisningar för feces-, klamydia- och urinprover till Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi att skriva ut. Det är möjligt för patienten att ta vissa prover hemma med hjälp av instruktion om hur provtagningen ska utföras.

Vårdpersonalen märker provtagningsmaterielet samt skickar med eventuell remiss/beställningsunderlag. Provet lämnas på närmaste provtagningsenhet. Det framgår av anvisningen om provet kan skickas per post. Speciell märkning av provpåse gäller för försändelse av prov med post.

Patientanvisningar kan även beställas från Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik.

Många patientanvisningarna finns översatta till andra språk utöver svenska.

Avföringsprov (feces)

Urinprov