Patientanvisningar för urinprov översatta till andra språk

Översatta patientanvisningar för urinprov som är anpassade för utskrift finns på arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, grekiska, persiska, somaliska, spanska och turkiska.

 

Arabiska

Bosniska

Engelska

Finska

Franska

Grekiska

Persiska

Ryska

Serbiska

Somaliska

Spanska

Turkiska

Ukrainska