Patientanvisningar på ukrainska

Här finns Karolinska Universitetslaboratoriets patientanvisningar översatta till ukrainska.

Patientanvisningar på ukrainska

Patientanvisningar på ukrainska

Patientanvisningar på ukrainska för bakterier, virus och parasiter