Patientanvisningar på ryska

Här finns våra patientanvisningar som är översatta till ryska samlade

Patientanvisningar på ryska

Patientanvisningar på ryska

Patientanvisningar på ryska för bakterier, virus och parasiter