Patientanvisningar för fecesprov översatta till andra språk

Översatta patientanvisningar som är anpassade för utskrift finns på arabiska, engelska, finska, franska, grekiska, persiska, serbiska, somaliska, spanska och turkiska samt länk till firmans översättningar för F-Hb.

Arabiska

Engelska

Finska

Franska

Grekiska

Persiska

Ryska

Serbiska

Somaliska

Spanska

Turkiska

Ukrainska

För vissa analyser finns översättningar på företagens hemsida

Länk till företagens översättningar