Karolinska Universitetslaboratoriets kvalitetsarbete

Sammanfattning av Karolinska Universitetslaboratoriets kvalitetsarbete innehållande ackreditering och kvalitetsstandarder.

Kvalitetsarbete

Tf. kvalitetssamordnare

Helena Lööw
Telefon: 070-085 67 11
E-post: Helena Lööw

En säker och effektiv laboratoriediagnostisk verksamhet är en avgörande komponent i vårdkedjan. Karolinska Universitetslaboratoriet arbetar därför med internationellt etablerade kvalitetsverktyg som möjliggör struktur, uppföljning och utveckling av ett högkvalitativt kliniskt laboratorium. Verksamheten omfattas av en rad kvalitetsstandarder.

Ackreditering

Karolinska Universitetslaboratoriet är ackrediterat enligt ISO 15189 "Medicinska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens". Dopinglaboratoriet, Klinisk farmakologi kompletterar detta med en ackreditering enligt ISO/IEC 17025 "Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier". Ackrediteringen omfattar samtliga sjukhus och närvårdslaboratorier där verksamheten bedrivs.

 • Analys- och produktionsverksamhet omfattas av nationella och internationella kvalitetskontrollprogram.
 • Verksamhet inspekteras regelbundet av myndigheter och tillsynsorgan.
 • Vi har ett effektivt system för att tillvarata feedback från kunder och samarbetspartners.
 • Egen forskning, utveckling och ett organiserat erfarenhetsutbyte säkerställer att nya rön inom klinisk laboratoriemedicin utvärderas och tillvaratas i vår verksamhet.

Läs mer på sidan Information om ackrediterade tjänster

Kvalitetsstandarder, omfattning

Analys och diagnostik

 • ISO 15189 omfattar provningsverksamheten vid hela Karolinska Universitetslaboratoriet.
 • ISO/IEC 17025 omfattar provningsverksamhet vid Klinisk farmakologi.
 • CAP omfattar drogtester i arbetslivet.
 • WADA omfattar analyser åt idrotten enligt World Anti-Doping Agency dopinglista.
 • EFI omfattar transplantationsimmunologi.
 • GLP (Good Laboratory Practice) omfattar pre-kliniska studier.
 • JACIE

Produktion

 • GMP (Good Manufacturing Practice) omfattar blodgivning och framställning av blodkomponenter.
 • ISO 9001 omfattar ledningssystemet för tillverkning av substrat för mikrobiologisk diagnostik och kemiska lösningar.

IT

 • ITIL IT Infrastructure Library är en "best practice" för hur man med ett processorienterat arbetssätt levererar IT-tjänster. Laboratoriets IT-avdelning arbetar i processer för incident-, förändrings- och problemhantering i enlighet med detta ramverk.

Miljö

 • ISO 14001 Karolinska Universitetslaboratoriet är liksom övriga sjukhuset miljöcertifierat.