Ny analys för Kiralt amfetamin i saliv

Nyhet

Droganalyslaboratoriet inför en ny analys för kiralt amfetamin i saliv

Fr.o.m. 10 november finns möjlighet att beställa en utredande kiral analys av amfetamin i saliv för drogtest tagen med Greiner Bio One eller Quantisal saliv-provtagningskit.

Analysen beställs på ”Remiss Droganalys, Klinisk Farmakologi” alternativt ”Drogtest för arbetslivet” genom att i fältet ”Anteckningar” respektive fältet för ”Läkemedel/Meddelanden” skriva ”Kiralt amfetamin i saliv”. Vid elektronisk beställning i Take care skrivs ”kiralt amfetamin i saliv” i rutan för ”Provtagarens kommentar” (lokal).

Analysbegäran om kiralt amfetamin i saliv kan även ske genom efterbeställning till funktionsbrevlådan på Droganalyslaboratoriet. Ange då även RID för provet det gäller.

För mer information gällande provtagning se provtagningsanvisning för kiralt amfetamin i saliv.