Venösa blodgaser, justering av referensintervall

Nyhet

Justering av referensintervall gällande pCO2 (Koldioxidtension) i venöst blod kommer att ske den 17 april 2023.

Befintligt referensintervall för pCO2 (Koldioxidtension) i venöst blod uppdateras efter ett arbete med förbättrad spårbarhet.

Karolinska Universitetslaboratoriet anger då följande referensintervall:

vB-pCO2:       5,6 -7,0      kPa
mvB-pCO2:    5,6 -7,0      kPa
cvB-pCO2:     5,6 -7,0      kPa

Observera att referensintervallsförändringen endast gäller venöst, blandvenöst och centralvenöst pCO2, det arteriella referensintervallet består.

Utskriftsvänlig information (länk)

 

Vid frågor kan följande personer kontaktas:

Anna Sjöström
Specialistläkare
Klinisk kemi
Telefon: 08-123 812 43

Kristina Höög Hammarström
Sjukhuskemist
Klinisk kemi
Telefon: 08-123 710 62

Stina Boräng
Sjukhuskemist
Klinisk kemi
Telefon: 072-595 71 63