S-PCT på Huddinge sjukhus från 2023-01-16

Nyhet

Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, erbjuder från och med 2023-01-16 mätning av S-PCT vid Huddinge sjukhus.

Analysen utförs sedan tidigare i Solna och vid Södersjukhuset. Från ovan angivet datum kommer analysen också att utföras på instrument av samma typ vid Huddinge sjukhus, under samma premisser som i Solna och vid Södersjukhuset. Beställnings- och provtagningsrutiner är oförändrade.

Se gärna våra provtagningsanvisningar


För ytterligare information, kontakta laboratoriet.

 

Frida Duell, Specialistläkare
Telefon: 076-0501340
E-post: Frida Duell

Thomas Gustafsson, Sjukhuskemist
Telefon: 08-517 748 44
E-post: Thomas Gustafsson