Samanställning över Klinisk kemis förändringar vid kataloguppdateringen den 23 november

Nyhet

Här följer en kort samanställning över några av de förändringar som Klinisk kemi gör vid uppdateringen av analyskatalogen 2022-11-23. Här finns också länkar till fördjupad information för några av analyserna.

Nya analyser

Förändrade analyser/grupper

Analyser som utgår ur sortimentet

  • Erc(B)-Osmotisk frag, alternativ beställning är Membranprotein-utlåt och Ektacytometri,osmosc
  • U-PBG, kval, alternativ beställning är Aminolevulinsyra, porfobilinogen, kvant, U-
  • B-SR (Närvård), alternativ beställning är B-SR, vid beställning av SR(Närvård) kommer provet att skickas med ordinarie transport till laboratoriet för analys av B-SR.