Fri koncentration antibiotika i plasma

Nyhet

För följande fyra betalaktam-antibiotika har vi utvecklat en högkänslig metod för bestämning av fri (icke-proteinbunden) koncentration i plasma; kloxacillin, flukloxacillin, cefotaxim och piperacillin.

Ny analys på läkemedelslaboratoriet, klinisk farmakologi, från den 23 november 2022.

Bakgrunden är att det kan skilja mycket i proteinbindningsgrad i synnerhet för patienter inom intensivvården och den vanliga analysen av totalkoncentration i plasma (fri och bunden) kan i dessa fall ge en ofullständig vägledning om optimal dosering. Målet är att akutanalyser besvaras inom 24 tim från mottaget prov och inkluderar fri koncentration och hur många procent denna fraktion utgör av total plasmakoncentration.

Se provtagningsanvisningar.