Fördröjda provsvar Lipoproteinprofil

Nyhet

För närvarande kan vi inte analysera Lipoproteinprofil på grund av instrumentproblem.

Vi har för tillfället problem med instrumentet där Lipoproteinprofil analyseras. Det finns just nu ingen prognos för när instrumentet åter är i drift. Prover som kommer in till laboratoriet förvaras i frys och analyseras så snart instrumentet är lagat.

För mer information, kontakta

Kundservice:
Telefon: 08-123 719 99
E-post: Kundservice

Sara Kaffman
Områdesansvarig, Kromatografi, LC
Leg. Biomedicinsk analytiker
Klinisk kemi