Nya referensintervall för Tyreoglobulin, S- och Tyreoglobulin-antikroppar, S-

Nyhet

Fr o m v.40 (2022) kommer analyserna S-Tyreoglobulin samt S-Tyreoglobulin-ak att mätas på Cobas (Roche), hos vår underleverantör Akademiska sjukhuset, Uppsala. Proverna beställs enligt rådande rutin och Klinisk kemi, MDK ombesörjer skickning och svar direkt till kund. Svarstiden påverkas inte.

Bakgrunden är att vår nuvarande mätmetod, för i synnerhet S-Tyreoglobulin, från Siemens Healthcare AB inte uppfyller de kvalitetskrav på imprecision samt reproducerbarhet vi ställer på leverantörer av reagens till klinisk sjukvård.

Bytet till Cobas innebär dels bättre precision samt att den nedre svarsgränsen till kund justeras från <0,9 μg/L till <0,1μg/L.

Även referensintervallet kommer att justeras samt att mätvärden från Cobas inte kommer att vara fullt ut jämförbara med den tidigare Siemens metoden.

Under en övergångsperiod rekommenderar vi tätare provtagningar så att ett nytt baslinjevärde kan erhållas. Under senare delen av hösten kommer Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet också att övergå till Cobas mätmetod på Roche och därmed upphör behovet av hänvisningslaboratorium.

Länk till PDF med jämförelsen mellan de gamla och de ny referensvärdena.

För upplysningar och förfrågningar hänvisas till:

Inga Bartusevičiené
Överläkare
Tel: 070-085 69 82
E-post: Inga Bartuseviciene

Andries Blokzijl
ST-läkare
Tel: 072- 464 12 87
E-post: Andries Blokzijl