Elexakaftor i plasma

Nyhet

Från den 17 oktober 2022 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att analysera elexakaftor i plasma.

Elexakaftor är en så kallad CFTR-modulator för behandling vid cystisk fibros. Sedan i maj i år går det att beställa övriga CFTR-modulatorer för koncentrationsbestämning i plasma (ivakaftor, lumakaftor och tezakaftor). Analys sker med hjälp av s.k. high resolution mass spectometry (LC-HRMS).