Tillfällig brist på rör för drogtester i urin.

Nyhet

Provrör med gul kork som används för drogtest i urin (art. 9101) är för tillfället slut pga tillverkningsproblem hos leverantören. Denna brist berör även drogtestkit i urin (art nr 9001), som används för drogtester i arbetslivet. Leverantörens prognos är att rören åter kan levereras först i mitten av augusti.

Drogtest i saliv rekommenderas tills vidare.

Då inga andra rörtyper kan användas i vår automation, rekommenderar vi att ni beställer drogtest i saliv till dess att provrören åter finns i lager.

Provtagningsmateriel för salivprovtagning finns att beställa i webbutiken och analysbeställning sker på samma sätt som ni beställer andra analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet.

Det finns två olika provtagningskit för drogtester i saliv.

Drogtest saliv Quantisal (art. 9002) kan användas för snabb immunkemisk screening med snabba svar. Följande substanser kan beställas som enskilda analyser: 

  • Amfetaminer
  • Bensodiazepiner
  • Cannabis
  • Kokain 
  • Opiater 
  • Tramadol

Quantisal provtagningskit kan även användas för beställning av ”Stor drogtest i saliv” som innehåller de flesta vanliga droger, totalt 40 olika substanser.

Drogtest saliv Greiner Bio-one (art 9011), kan enbart beställas som ”Stor drogtest i saliv” med 35 olika substanser.

Se respektive provtagningsanvisning på karolinska.se/lab för mer information.

Uppdaterad information om när rör för drogtest i urin finns att beställa kommer att publiceras på karolinska.se/lab

Gerd Ackehed
Enhetschef, Droganalyslaboratoriet
farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Länk till Informationsbrev om byte från urin till saliv