Provtagning för drogtester i saliv

Nyhet

På grund av tillfällig brist på rör för drogtester i urin hänvisar droganalyslaboratoriet till provtagning i saliv som en tillfällig lösning vid behov.

På Laboratoriet Maria finns utbildat personal för att kunna ta dessa prover i saliv.

Se mer information på Droganalyslaboratoriets webbsida