Kort samanställning av Klinisk kemis förändringar i analyskatalogen 22-05-18

Nyhet

Här hittar ni en sammanställning av Klinisk kemis förändringar vid uppdateringen av analyskatalogen 2022-05-18

Nya analyser

P-non-HDL-kolesterol

Beräkning av P-non-HDL-kolesterol kan nu fås som eget provsvar, men kräver beställning.

Justering (tillägg) i ”Vårdenhetens egna grupp” av ”Gruppera multidisciplinära beställningar” i TakeCare rekommenderas, så att non-HDL-kolesterol ingår i beställningsgrupper av typen ”Lipidstatus”.

Non-HDL-kolesterol är värdefullt för kardiovaskulär riskskattning med hjälp av t.ex. SCORE2 och vid uppföljning av lipidsänkande behandling.

Trombos venös utr.

Ny analysgrupp som innehåller ett fullständigt paket för laboratorieutredning av trombofili (för mer information se kemi-analysrådgivning om koagulationsprover på www.karolinska.se/lab)

Trombos venös herutr

Ny analysgrupp som innehåller ett fullständigt paket för laboratorieutredning av hereditär trombofili (för mer information se kemi-analysrådgivning om koagulationsprover på www.karolinska.se/lab)

Förändringar på analyser

Pt-Iohexolclearance

Nya rapportnamn från och med 2022-05-18
”Pt-GFR (Iohexol) abs” ersätter tidigare ”Pt-Iohex-clear, okorr” och
”Pt-GFR (Iohexol) rel” ersätter tidigare ”Pt-Iohex-clear, korr”.

Se utförligare utskriftsvänlig information här.

kp-PK(INR) och kp-PK(INR),snabbtest

På sju närvårdslab kommer analys med P-PK(INR), kapillärt (Närvård). att byta analys med snabbtest (CoaguChek).

Se provtagningsanvisningar eller beställningsvyn i TakeCare för information om hur ni utför initialtestning, för att se om patienten kan analyseras med snabbtest.

Fr.o.m. sommaren kommer patienter som inte är initialtestade att få venös provtagning på närvårdslabben i Nacka, Bollmora, Handen, Djursholm, Täby Kyrkby, Margretelund, Tureberg och Boo. Planera därför för att icke initialtestade patienter kan få upp till en dags fördröjning av provsvar.

Se utförligare utskriftsvänlig information här.

Analyser som utgår ur sortimentet

Allergiscreening-vuxen och Allergiscreening-barn

Alternativ beställning är Phadiatop (IgE).

Se utförligare utskriftsvänlig information här.