Problem med att svara ut P-Albumin från 2022-04-20 kl 8:30 till 2022-04-21 kl 10

Nyhet

På grund av tidigare IT-tekniska problem kommer ett antal beställda albuminkoncentrationer i blod, inte att analyseras eller svaras ut.

Från och med 2022-04-20 kl 08:30 till 2022-04-21 kl 10:00 inträffade ett IT-tekniskt problem som gör att en del av de P-Albumin som inkom till laboratoriet under den tidsperioden inte kan analyseras eller svaras ut. Vid behov av P-Albumin rekommenderas ny provtagning.

Problemet utreds och flertalet barnprover och akutmärkta pover har kunnat analyseras och besvaras.

Vid frågor vänligen kontakta

Magnus Hansson
Överläkare
Telefon: 08-585 812 45

Andries Blokzijl
ST läkare
Telefon: 0724-64 12 87

Jenny Ljusberg Sjölander
Sjukhuskemist
Telefon: 08-585 812 54