Förlängda svarstider på Allergi- och Transglutaminas-analyser

Nyhet

Fortsatta förlängda svarstider på Allergi- och Transglutaminas-analyser f.o.m 20 april

Just nu har vi tyvärr förlängda svarstider på Allergi- och Transglutaminas-analyser på grund av tekniska problem efter en instrumentuppgradering. Inkomna prover har sparats/sparas på laboratoriet och analyseras så fort som möjligt. Vi beklagar fördröjningen av provsvar