Förändring av barnreferensintervall för proteinanalyser

Nyhet

Justering och införande av barnreferensintervall gällande nedanstående proteiner kommer att ske den 20 april 2022.

Ändringen gäller för P-Albumin, S-Antitrypsin, S-Haptoglobin, S-Immunoglobulin A, S-immunoglobulin G, S-Immunoglobulin M, S-Orosomucoid och är rekommenderad av EQUALIS expertgrupp för proteinanalyser 2021.

Pdf fil med de nya referensintervallen finns på denna länk.

 

Vid frågor kan följande personer kontaktas:

Magnus Hansson
Överläkare
Telefon: 08-585 812 45
Anna Sjöström
ST-läkare
Telefon: 08-585 812 43

Anne Jämsä
Sjukhuskemist
Telefon: 08-517 712 25
Jenny Ljusberg Sjölander
Sjukhuskemist
Telefon: 08-585 812 54

Kristina Höög Hammarström
Sjukhuskemist
Telefon: 08-517 710 62