Nytt referensintervall för P-Komplement

Nyhet

Från och med 29 mars 2022 gör Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, en förändring av referensintervallet för P-Komplement C1q på grund av metodbyte.

Provtagning och provhantering är oförändrat se provtagningsanvisningar (länk)

Referensintervall - nytt från och med 29 mars 2022:
P-Komplement C1q: 176-312 mg/L

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Hansson
Överläkare
Telefon: 08-585 81245

Anne Jämsä
Sjukhuskemist
Telefon: 08-517 71225