Analys för HMGCR-ak ger nu svar inom en vecka

Nyhet

Från och med 2022-01-26 analyseras HMGCR-ak på Karolinska Universitetssjukhuset vilket innebär att remittenter nu kan räkna med att få svar på analysen inom en vecka

Antikroppar mot HMGCR (3-hydroxi-3-metylglutaryl coenzym A reduktas) analyseras från den 26 januari på Karolinska, efter en period där proverna skickats för analys till ett externt laboratorium.  

Denna förändring innebär att svarstiden, kortas avsevärt till 1 vecka som högst.  

HMGCR-ak påvisas hos ca 35% av patienter med immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM). De flesta vuxna patienter har varit behandlade med statiner. 

 

Läs mer om provtagning för HMGCR-ak (länkt till provtagningsanvisning) 

 

Vid övriga förfrågningar v.g. kontakta:

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetslaboratoriet
autoimmunitet.allergi.karolinska@sll.se