Opioider i plasma

Nyhet

Opioider i plasma - ny metod på läkemedelslaboratoriet.

Från den 1 februari 2022 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att analysera buprenorfin, oxykodon, tramadol, morfin samt kodein och metaboliter till dessa läkemedel i plasma med en ny metod. Analys kommer att ske med hjälp av  LC-MS/MS istället för tidigare analysteknik LC-MS.  

Från 220201 kommer buprenorfin, morfin samt kodein med metaboliter ej längre att kunna analyseras i serum, rekommenderat provrör är NaHep.