Byte av mätmetod för Inhibin B, S-

Nyhet

Fr o m 2022-02-01 kommer analysen S-Inhibin B att byta mätmetod.

Nuvarande ELISA metod från Beckman Coulter kommer att ersättas med en känsligare ELISA metod från AnshLab.

Detta innebär att referensintervallet kommer att ändras samt att mätvärden, i synnerhet för kvinnor över 51 år, inte kommer att vara fullt jämförbara med den gamla metoden.

Under en övergångsperiod fram t o m 2022-06-30 kommer därför de prover som ligger < 12 ng/L för postmenopausala kvinnor att analyseras parallellt med både gamla och nya metoden så att ett nytt baslinjevärde kan erhållas.

Referensintervall Inhibin B, S-.JPG

Utskriftsvänlig information om metodförändring för Inhibin B, S-

För upplysningar och förfrågningar hänvisas till:

Inga Bartusevičiené
Överläkare
Tel: 08-517 704 57
E-post: Inga Bartuseviciene

Ann-Charlotte Bergman
Sjukhuskemist
Tel: 08-517 722 38
E-post: Ann-Charlotte Bergman