Pneumocystis jirovecii-Ag (IF) utgår från analyssortimentet 2021-11-24.

Nyhet

Från 2021-11-24 kommer antigenpåvisning av Pneumocystis med immunfluorescensmetod (IF) inte att analyseras på Klinisk mikrobiologi.

Bakgrund

Diagnostik av Pneumocystis jirovecii utförs med DNA-metod (realtids-PCR). Positivt fynd av Pneumocystis jirovecii-DNA i luftvägsprov besvaras med en semikvantitativ bedömning av mängd. Antigenpåvisning med IF utförs då DNA resultatet visar intermediär eller hög mängd DNA. Prover med hög mängd DNA uppvisar en positiv IF i endast 75% av fallen medan metodens känslighet i prover med intermediär mängd är mindre än 22%.

Förändring

Det har beslutats att IF-metoden inte längre ska utföras vid laboratoriet då metoden uppvisar en otillfredsställande känslighet för patienter med provresultat som visar intermediär mängd, den så kallade gråzonen för tolkning av klinisk relevans.

Svamp-Ag, betaglukan som komplement

Serumprov för Betaglukan visar positivt resultat i ca 95% av patientprov med hög mängd Pneumocystis jirovecii-DNA och i 66% av patientprov med intermediär mängd i luftvägsprov.
Svampmarkören Betaglukan är inte specifik för Pneumocystis jirovecii men metoden rekommenderas som stöd vid misstanke om Pneumocystis pneumoni (PCP).

För frågor kontakta

Silvia Botero Kleiven BÖL, Med.Dr.
Klinisk Mikrobiologi
E-post: silvia.botero-kleiven@regionstockholm.se
Telefon: 08-585 8 5567

Kundservice
Karolinska Universitetslaboratoriet
Telefon: 08-517 719 99