Analyskataloguppdateringar Klinisk kemi

Nyhet

Sammanfattning över de förändringar Klinisk kemi gör vid analyskataloguppdateringen 2021-11-24

Nya analyser

P-Lupus (DOAK-patient):

Ny analys P-Lupus (DOAKpat.) ska beställas istället för vanlig analys av Lupusantikoagulans hos patienter som för närvarande behandlas med DOAK.

P-Lupus (waranpatient):

Ny analys P-Lupus (waranpat.) ska beställas istället för vanlig analys av Lupusantikoagulans hos patienter som för närvarande behandlas med Waran.

P-Fibrinogen:

Egen svarsrad i mätvärdeslistan för Fibrinogen analyserat med viskoelastisk metod. Används för prover som är så kraftigt ikteriska att de inte kan analyseras med ordinarie analysmetod, analysen är ej ackrediterad och behövs främst för patienter i ECMO.

Ändrade analyser

P-Prokollagen III, S-beta-hCG, S-hCG:

Teknisk justering. Analysen behöver åter läggas till i enhetens egna grupper.

Tyreoideainterferens:

Nu elektroniskt beställningsbar. Tre rör krävs, tidigare krävdes två.

Länk till fördjupad information

Nedlagda analyser

Katekol, HVA, VMA/Krea:

Analyserna kan fortfarande beställas separat i Take Care och Labportalen.

P-ETP:

Analysen läggs ner då leverantören har slutat tillverka reagenset.