Ny metod för MAG-ak IgM

Nyhet

Från och med 2021-06-01 analyseras MAG-ak IgM med en ny metod.

Antikroppar mot Myelinassocierat glykoprotein (MAG) är associerade med perifera neuropatier och ses vanligen hos patienter med monoklonala gammopatier av IgM-typ (MGUS, Mb Waldenström).

Med den nya metoden (ELISA), som är både hög sensitiv och specifik, kommer antikropparna att kunna kvantifieras och följas upp vid behandling då sänkning av anti-MAG IgM nivåer korrelerar ofta med förbättring av kliniska symptom.

 För information om provtagning: S-MAG-ak IgM - Karolinska Universitetssjukhuset

Vid övriga förfrågningar v.g. kontakta:

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Karolinska Universitetslaboratoriet

autoimmunitet.allergi.karolinska@sll.se