Förlängda svarstider för Specifika proteiner - Klinisk Immunologi

Nyhet

Just nu har Klinisk immunologi Solna tyvärr förlängda svarstider för Specifika proteiner (Ig G,A,M,D, Ig G subklasser (1-4), C3, C4 och RF på grund av tekniska problem.

Inkomna prover sparas på laboratoriet och analyseras så fort som möjligt.
Vår förhoppning är att börja analysera proverna på tisdag 23/2.