Kvantitativ antikroppstest införs för covid-19 den 10 februari

Nyhet

Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike används vid misstanke om genomgången covid-19-infektion eller vid eventuell uppföljning efter vaccination. Svarsalternativen ändras samt tolkningen av påvisade antikroppar.

Beställningen för Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike avser vård och behandling av patienter. Metoden är en kvantitativ test riktat mot virusets spike (S) protein receptor bindande domän. Testen används vid misstanke om genomgången covid-19-infektion eller vid eventuell uppföljning efter vaccination.

För närvarande rekommenderas i normalfallet inte kontroll av vaccinationseffekt med antikroppstest och det finns ingen antikroppsnivågräns avseende immunitet.

Svarsalternativ och tolkning av påvisade antikroppar ändras

  • Svarsalternativ
    Påvisade, Negativ. Påvisade svaras med värde i U/mL.

  • Tolkning av resultat
    Påvisade antikroppar är ett tecken på genomgången sjukdom i covid-19 alternativt vaccination.
    För närvarande finns ingen antikroppsnivågräns för immunitet. Påvisade antikroppar innebär sannolikt att man har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Vi vet inte hur länge antikropparna finns kvar. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra. 

Ny provtagningsanvisning för covid-19 antikroppar 

Separat provtagningsanvisning införs för Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar.

För medicinska frågor kontakta

Gordana Bogdanovic, överläkare
Klinisk mikrobiologi
Telefon 08-517 754 75
E-post: Gordana Bogdanovic