Erlotinib och Sunitinib

Nyhet

Nyheter om analyser av tyrosinkinashämmare från 201118.

Från den 18:e november 2020 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att erbjuda analyser av tyrosinkinashämmarna erlotinib och sunitinib som har indikation inom onkologin. Dessutom blir, från detta datum, analysen av imatinib ackrediterad.