DPYD ny genotypningsanalys

Nyhet

Ny genotypningsanalys, DPYD (dihydropyrimidin dehydrogenas) införs för att minska risken för fluoropyrimidin-toxicitet, fr.o.m. 201118.

Från den 18:e november 2020 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att erbjuda dihydropyrimidin dehydrogenas (DPYD) genotypning. Fyra allelvarianter, c.1905+1G>A (*2A), c.1679T>G (*13), c.2846A>T och c.1129–5923C>G (HapB3) ingår i analysen. DPYD-genen kodar för dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD), det hastighetsbegränsande enzymet för fluoropyrimidinkatabolism. Både EMA och läkemedelsverket har rekommenderat att patienter bör testas för brist på DPD innan behandling påbörjas med fluoropyrimidinerna 5-fluorouracil (5-FU), kapecitabin och tegafur. Genotypning utförs på DNA från perifert blod och olika allelkombinationer ger olika dosrekommendationer.

Analysen är ackrediterad.