Provtagning covid-19

Nyhet

Kvalitetsproblem med provtagningsrör från Beaver (röd kork). Ersättningsrör är i första hand Baktset (TRANSWAB)

Klinisk mikrobiologi har upptäckt kvalitetsproblem på vissa försändelser av rör från Beaver. Ersättningsrör är i första hand Baktset (TRANSWAB).

Kasta alla provtagningsrör från Beaver, rören får inte användas.

Hur ska jag bedöma ett provsvar för SARS-CoV-2 om jag använt transportrör från Beaver?

Kvalitetsproblemen gäller endast en andel av de provtagningsset från Beaver som använts. Det är omöjligt att i efterhand ta reda på precis vilka tidigare prov som analyserats med provtagningsrör som ger reducerad känslighet. Prover med stor mängd virus, dvs individer med hög smittsamhet bedöms ha fått korrekta svar.

De prov som inkommer till laboratoriet nu i transportrör från Beaver kommer att analyseras. Negativa svar skickas nu ut med en anmärkning om risk för minskad känslighet. Då kan nytt prov övervägas efter medicinsk bedömning. Vi vill ta tillfället i akt att understryka att alla analysmetoder alltid har sina begränsningar. Ett analysresultat måste alltid vara en del av en helhetsbedömning.  

Beställ rör från Webbutiken

Beställ ordinarie rör, ersättningsrör skickas ut. 

  • Virusset tunn
  • Virusset för Covid svalgprovtagning.

Vid frågor kontakta:
Klinisk mikrobiologi 
Carina Ejebro 08-585 825 79 kundansvarig biomedicinsk analytiker
Kundservice
Karolinska Universitetslaboratoriet: 08-517 719 99

 

Beaver provtagningsrör